logo
slogan

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse õppematerjal jaguneb ühele teooritunnile, ühele praktikumile ja ühele sõidutunnile. Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja asjakohase sissekande määruse koolituskursuse tunnistusele. Kui esmaõppe algaste läbiti ajal, mil pole pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida esimesel võimalusel pärast algastme läbimist või enne juhi lõppastme koolitust. Pimeda aja koolituse eesmärgiks on luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. Koolituse tulemusel peab koolitatav oskama tulede õige kasutamisega parandada nähtavust ja oma sõiduk teistele paremini märgatavaks teha, mõistma oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte. Koolitatav oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud riske, teab isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrku külgi ning tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

Koolituse läbimise eeldused

Koolituse läbimiseks peab koolitataval olema läbitud teooria- ja sõidukursus täies mahus ehk läbitud on teooria- ja sõiduõppe 1, 2 ja 3 mooduli teemad.

Koolituste korraldus

Praktilist koolitusti viiakse läbi OÜ Juhiluba pool üldiseks liikluseks suletud alal Tallinnas.