logo
slogan

Koolitused

B-kategooria

2020-10-02
B-Kategooria

Mootorsõidukijuhi B-kategooria koolitus TSGs.

Teooriaõpe toimub üle nädala (2 x 45 min) kokku 10 loengut. Teooriatunnid toimuvad aktiivõppe meetoditele tuginedes, kus õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, mis aitab õppijatel õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega. Teooriaõpet toetab kaasajastatud e-kool, mis sisaldab digitaalset „Liiklusõpik lihtsas keeles”, kus on seadused ümber kirjutatud arusaadavas keeles ning lisatud joonised ja selgitused. Samuti saab nutikaid teste lahendada, kontrolltöid teha ning sooritada kooli teooriaeksamit.

Sõiduõpe toimub individuaalselt, vastavalt sõiduõpetaja ja õpilase kokkulepitud ajakavale. Miinimum sõidutundide arv on (28 x 45 min). Sõiduõpe seisneb õpilase vahetus ja aktiivses osalemises sõidukijuhina ja sõiduki tehnilise seisukorra hindajana. Koolitus lõpeb eksamitega. Autokooli tunnistus väljastatakse pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat läbimist.

Koolituslepingu sõlmimiseks on vaja kaasa võtta üks dokumendifoto, kehtiv tervisetõend perearstilt ning isikut tõendav dokument.

B-Kategooria kursus sisaldab:

  • Teoorialoenguid
  • 28 sõidutundi (45 min)
  • Õppematerjale
  • E - autokool
  • Konsultatsioone
  • Kooli esimest teooriaeksamit

Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida, esmaabikoolitus, pimedal ajal sõiduki juhtimise koolitus ning algastme libedasõidu riskivältimise koolitus.